# آیت الله آملی لاریجانی # مدیرعامل سازمان همیاری همدان