بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن مهندس جهانگرد ضمن حضور در شهرستان رزن با مهندس محمدی شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در این دیدار با اشاره به

ادامه مطلب »

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان در دیدار صمیمی مهندس جهانگرد با آقای امیری مدیر امور شعب بانک مسکن استان، ضمن ارائه مختصر از فعالیت ها و ظرفیت های سازمان، در مورد همکاری فی مابین

ادامه مطلب »

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر دیدار با شهردار محترم لالجین آقای مهندس موسوی و بازدید از ظرفیت های عمرانی و تجاری شهر جهانی لالجین برای توسعه همکاری های شهرداری و سازمان همیاری شهرداریها

ادامه مطلب »

جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی مطالعات هدایت آبهای سطحی ۲۲ شهر استان

جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی مطالعات هدایت آبهای سطحی ۲۲ شهر استان برگزار گردید. این جلسه با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری، مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و کارشناسان استانداری و سازمان برنامه بودجه برگزارگردید.

ادامه مطلب »

تکریم و تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان وظیفه همگانی است.

تکریم و تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان وظیفه همگانی است. مراسم تکریم از بازنشستگان محترم سازمان و تجلیل زحمات چندین ساله این عزیزان که در جهت پیشبرد اهداف سازمان گام برداشتند، برگزار گردید. مدیر عامل سازمان در این مراسم که

ادامه مطلب »

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان در دیدار صمیمی مهندس جهانگرد با آقای امیری مدیر امور شعب بانک مسکن استان، ضمن ارائه مختصر از فعالیت ها و ظرفیت های سازمان، در مورد همکاری فی مابین

ادامه مطلب »

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر دیدار با شهردار محترم لالجین آقای مهندس موسوی و بازدید از ظرفیت های عمرانی و تجاری شهر جهانی لالجین برای توسعه همکاری های شهرداری و سازمان همیاری شهرداریها

ادامه مطلب »

جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی مطالعات هدایت آبهای سطحی ۲۲ شهر استان

جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی مطالعات هدایت آبهای سطحی ۲۲ شهر استان برگزار گردید. این جلسه با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری، مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و کارشناسان استانداری و سازمان برنامه بودجه برگزارگردید.

ادامه مطلب »

تکریم و تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان وظیفه همگانی است.

تکریم و تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان وظیفه همگانی است. مراسم تکریم از بازنشستگان محترم سازمان و تجلیل زحمات چندین ساله این عزیزان که در جهت پیشبرد اهداف سازمان گام برداشتند، برگزار گردید. مدیر عامل سازمان در این مراسم که

ادامه مطلب »

اخذ پروانه بهداشتی مجموعه کشتارگاه صنعتی دام همدان

اخذ پروانه بهداشتی مجموعه کشتارگاه صنعتی دام همدان این برنامه که با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری برگزار گردید از زحمات و پیگیری های مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری و اعضای هیات امنای کشتارگاه برگزار گردید. با

ادامه مطلب »

عضویت در خبر نامه

گالری تصاویر