اولین نشست مشترک سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان با شهرداران محترم نهاوند و بهار

  به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان: در راستای دیدارهای متعددی که مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با مدیران منتخب استان داشتند چالش ها و راهکار های استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمان همیاری

ادامه مطلب »

تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های همدان صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید این سازمان برگزار شد. این جلسه با حضور مهندس فرزاد تیموری معاون امور عمرانی استانداری برگزار شد.

ادامه مطلب »

مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان منصوب گردید

طی حکمی از سوی استاندار محترم همدان ، جناب آقای دکترعلی کورش عبادی بعنوان مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان منصوب گردیدند. در جلسه ای که در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری همدان، مدیرکل

ادامه مطلب »

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱

آگهی مزایده عمومی  شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱   سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در شهرک مدنی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از

ادامه مطلب »

اولین نشست مشترک سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان با شهرداران محترم نهاوند و بهار

  به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان: در راستای دیدارهای متعددی که مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با مدیران منتخب استان داشتند چالش ها و راهکار های استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمان همیاری

ادامه مطلب »

تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های همدان صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید این سازمان برگزار شد. این جلسه با حضور مهندس فرزاد تیموری معاون امور عمرانی استانداری برگزار شد.

ادامه مطلب »

مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان منصوب گردید

طی حکمی از سوی استاندار محترم همدان ، جناب آقای دکترعلی کورش عبادی بعنوان مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان منصوب گردیدند. در جلسه ای که در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری همدان، مدیرکل

ادامه مطلب »

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱

آگهی مزایده عمومی  شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱   سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در شهرک مدنی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از

ادامه مطلب »

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن مهندس جهانگرد ضمن حضور در شهرستان رزن با مهندس محمدی شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در این دیدار با اشاره به

ادامه مطلب »

عضویت در خبر نامه

گالری تصاویر