بازدیدناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدرکشور از پروژه دیوارکشی سایت پارکینگ شورای مواد مخدر استان همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان : جناب آقای مهندس سدید، ناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدر کشور از دیوار کشی سایت پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر استان بازدید کردند.

ادامه مطلب »

نشست مشترک سرپرست سازمان همیاری با اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : در جلسه ای که با حضور اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله و اقای مهران حاجیان سرپرست سازمان برگزار شد توافقات خوبی صورت گرفت. در این دیدار قول های مساعدی در همیاری پروژه های

ادامه مطلب »

بازدیدناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدرکشور از پروژه دیوارکشی سایت پارکینگ شورای مواد مخدر استان همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان : جناب آقای مهندس سدید، ناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدر کشور از دیوار کشی سایت پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر استان بازدید کردند.

ادامه مطلب »

نشست مشترک سرپرست سازمان همیاری با اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : در جلسه ای که با حضور اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله و اقای مهران حاجیان سرپرست سازمان برگزار شد توافقات خوبی صورت گرفت. در این دیدار قول های مساعدی در همیاری پروژه های

ادامه مطلب »

عضویت در خبر نامه

گالری تصاویر