دیدار شهردارمنطقه ۳ شهرداری همدان با سرپرست سازمان

به گزارش واحد خبر روابط عمومی سازمان همیاری: در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ جناب آقای مهندس فیضی منش، شهردار محترم منطقه ۳ شهرداری همدان به اتفاق هیات همراه در محل دفتر سازمان همیاری شهرداری های استان حضور بهم رسانده و ضمن عرض

ادامه مطلب »

دیدار سرپرست سازمان با فرمانده آماد و پشتیبانی سپاه همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان همدان : در نشستی که آقای مهندس مهران حاجیان سرپرست سازمان به اتفاق هیات همراه با جناب سرهنگ رضایی فرمانده آماد و پشتیبانی سپاه ناحیه همدان داشتند نتایج سازنده ای در

ادامه مطلب »

بازدیدناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدرکشور از پروژه دیوارکشی سایت پارکینگ شورای مواد مخدر استان همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان : در بازدیدی که جناب آقای مهندس سدید، ناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدر کشور از دیوار کشی سایت پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر استان داشتند مسائل فنی و

ادامه مطلب »

نشست مشترک سرپرست سازمان همیاری با اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : در جلسه ای که با حضور اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله و اقای مهران حاجیان سرپرست سازمان برگزار شد توافقات خوبی صورت گرفت. در این دیدار قول های مساعدی در همیاری پروژه های

ادامه مطلب »

دیدار سرپرست سازمان با رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : در دیداری که مهندس مهران حاجیان، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان با آقای مهندس بابک مهدی آزاد، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان داشتند با عنایت به توافقات صورت گرفته مقرر

ادامه مطلب »

دیدار سرپرست سازمان با فرمانده آماد و پشتیبانی سپاه همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان همدان : در نشستی که آقای مهندس مهران حاجیان سرپرست سازمان به اتفاق هیات همراه با جناب سرهنگ رضایی فرمانده آماد و پشتیبانی سپاه ناحیه همدان داشتند نتایج سازنده ای در

ادامه مطلب »

بازدیدناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدرکشور از پروژه دیوارکشی سایت پارکینگ شورای مواد مخدر استان همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان : در بازدیدی که جناب آقای مهندس سدید، ناظر فنی شورای مبارزه با مواد مخدر کشور از دیوار کشی سایت پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر استان داشتند مسائل فنی و

ادامه مطلب »

نشست مشترک سرپرست سازمان همیاری با اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : در جلسه ای که با حضور اعضا هیات بسیج رزمندگان ثارالله و اقای مهران حاجیان سرپرست سازمان برگزار شد توافقات خوبی صورت گرفت. در این دیدار قول های مساعدی در همیاری پروژه های

ادامه مطلب »

دیدار سرپرست سازمان با رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : در دیداری که مهندس مهران حاجیان، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان با آقای مهندس بابک مهدی آزاد، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان داشتند با عنایت به توافقات صورت گرفته مقرر

ادامه مطلب »

دیدار سرپرست سازمان با مدیر کل دامپزشکی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری : درجلسه ای که به دعوت مدیر کل دامپزشکی استان، جناب آقای دکتر رسولی صورت پذیرفت مهران حاجیان سرپرست سازمان همیاری شهرداری ها ضمن تشکر از زحمات مدیر کل دامپزشکی استان خواستار حضور سازمان

ادامه مطلب »

عضویت در خبر نامه

گالری تصاویر