همدان- بلوار بعثت (سردار سلیمانی)- مقابل دادگستری همدان - ساختمان مرکز آموزش و پژوهش - طبقه همکف - سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان