مزایده آپارتمان مسکونی در بلوار سردار شهید سلیمانی(بعثت)

« آگهی مزایده »

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با استناد به مجوز مورخ  ۹۹/۱۰/۲۷ هیأت مدیره سازمان در نظر دارد، نسبت به پیش فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۱۰/۶۲۱۵ و متراژ تقریبی ۱۸۵ متر مربع مفید، با جزییات و نقشه اجرایی، واقع در همدان، بلوار سردارشهید سلیمانی، نرسیده به چهارراه سعیدیه اقدام نماید .

طبقه شماره واحد متراژ

(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع (ریال) قیمت پایه کارشناسی کل (ریال) تضمین شرکت

در مزایده (ریال)

     دوم مسکونی ۲ ۱۸۵ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰

 

* اسناد مزایده شامل فرم شرایط مزایده، پیش نویس قرارداد و فرم پیشنهاد قیمت می باشد که می بایست با رعایت و آگاهی از شرایط ذیل تکمیل گردد:

۱- مبلغ تضمین شرکت در مزایده (طبق جدول ) به صورت اسناد خزانه/ ضمانت نامه بانکی با اعتبار۳ ماه / یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۲۶۹۵۶۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ابن سینا می باشد.

۲- متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)، فرم آگهی مزایده و پیش نویس قرارداد، تصویر مدارک شناسایی شامل: شناسنامه، کارت ملی (پاکت ب) و فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج) را تکمیل و در پاکت مهر و امضاء شده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ به سازمان همیاری شهرداریهای استان، واقع در بلوار سعیدیه جنوبی، خیابان استادیوم ۱۸ متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک ۵ تحویل نمایند .

۳- به درخواست های فاقد سپرده، مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- جلسه بازگشایی پاکت های مزایده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ رأس ساعت ۱۴ با حضوراعضای کمیسیون معاملات سازمان تشکیل و نتیجه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .

۵- سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار می باشد.

۶- هزینه چاپ آگهی، کارشناسی قیمت و کلیه کسورات  قانونی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده اول مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ سازمان به ایشان نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه بر اساس شرایط پرداخت اعلام شده در ذیل اقدام نماید وعدم اقدام وی جهت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد .

۸- چنانچه برنده اول مزایده انصراف نماید، تضمین شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفرات بعدی مطابق مقررات عمل خواهد شد.

۹- تضمین شرکت در مزایده افرادی که در مزایده برنده نگردیده اند به استثنای نفر اول تا سوم، حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد خواهد شد.

۱۰- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل، صورت خواهد پذیرفت و خریدار قبل از تسویه کامل حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد و سازمان مسئولیتی در این خصوص عهده دار نمی باشد .

۱۱- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده مزایده می بایست ظرف مهلت مقرر نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ تعیین شده بشرح ذیل اقدام نماید:

* شرایط پرداخت :

الف: پرداخت ۳۵ درصد طی یک فقره چک، با احتساب سپرده واریزی هنگام عقد قرارداد.

ب:  پرداخت ۲۰ درصد طی یک فقره چک به تاریخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

ج:   پرداخت ۲۰ درصد طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

د:    پرداخت ۱۵ درصد طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ همزمان با تحویل واحد.

ه :   پرداخت ۱۰درصد طی یک فقره چک همزمان با انتقال سند.

۱۲- متقاضیان محترم می توانند از طریق سایت اینترنتی www.hamyarihamedan.ir و یا با مراجعه حضوری به آدرس سازمان، نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۸۱۳۸۲۲۰۸۷۳و ۰۸۱۳۸۲۲۹۶۹۱ تماس حاصل فرمایند.                                                                        

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *