مناقصه عمومی مشارکت در ساخت

مناقصه عمومی مشارکت در ساخت

 

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۲۰۱/ص/۹۸ مورخ ۱۹/۱۰/۹۸ هیات مدیره سازمان نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید
منقضی شده استعلامتاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷  تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

شرایط :

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۲۰۱/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۱۹  هیات مدیره سازمان نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید لذا از اشخاص حقوقی دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت هفت روز تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ به آدرس : همدان ،  بلوار سعیدیه جنوبی خیابان استادیوم، ۱۸ متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک ۳ ، سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان مراجعه نمایند.

 

  •      خلاصه شرایط شرکت در مناقصه :

۱-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت هفت روز تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ خواهد بود .

۲- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

۳- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول ذیل به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ۰۱۰۲۶۹۵۶۰۵۰۰۰ بانک ملی، شعبه ابن سینا بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان واریز گردد میباشد.

۴- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف سازمان برنامه و بودجه ، قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .

۵- کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

۷- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

۹- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفرات  اول تا سوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

۱۰- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به میزان تعیین شده در جدول ذیل به عنوان تضمین انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

۱۱- اعتبار پروژه از محل تهاتر واحد های مسکونی در همین پروژه و بر اساس شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه خواهد بود .

۱۲- به این پیمان پیش پرداخت و تعدیل تعلق نمی گیرد.

۱۳- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰ صبح در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان خواهد بود .

۱۴- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵- ۳۸۲۲۰۸۷۳ -۰۸۱ تماس حاصل نمایید .

۱۵- جهت کسب اطلاعات تکمیلی و سایر شرایط به اسناد مناقصه مراجعه شود.

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

۱

احداث مجتمع تجاری-مسکونی سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با مصالح

۵۹/۷۹۲/۰۴۰/۰۰۰

داخلی‌سازمان (تهاتر)

۱۸ماه

۲/۹۸۹/۶۰۲/۰۰۰

پنج ابنیه و پنج تاسیسات

 

شرکت در مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *