مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز۱۴۶.۰۳ متر مربع واقع در کوی پردیس
منقضی شده استعلام

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶  تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

شرایط :

 

    سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با استناد به مجوز مورخ ۹۹/۷/۲۱ هیأت مدیره سازمان در نظر دارد، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی، واقع در همدان، کوی پردیس، مقابل پارک پرواز، خیابان آسمان، کوچه آسمان ۲ به پلاک ثبتی ۱۰/۶۰۵۳۸ و متراژ ۱۴۶/۰۳ متر مربع اقدام نماید .

طبقه

شماره واحد

متراژ

 (مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع (ریال)

قیمت پایه کارشناسی کل (ریال)

تضمین شرکت

در مزایده (ریال)

    ششم

     ۶ 

۱۴۶/۰۳

۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۷/۰۱۵/۵۵۰/۰۰۰

۱/۳۵۰/۷۷۷/۵۰۰

* اسناد مزایده شامل فرم شرایط مزایده، پیش نویس قرارداد و فرم پیشنهاد قیمت می باشد که می بایست با رعایت و آگاهی از شرایط ذیل تکمیل گردد :

۱- مبلغ تضمین شرکت در مزایده (طبق جدول ) به صورت اسناد خزانه/ ضمانت نامه بانکی با اعتبار۳ ماه / یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۲۶۹۵۶۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ابن سینا می باشد.

۲- متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)، فرم آگهی مزایده و پیش نویس قرارداد، تصویر مدارک شناسایی شامل: شناسنامه، کارت ملی (پاکت ب) و فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج) را تکمیل و در پاکت مهر و امضاء شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ به سازمان، واقع در بلوار سعیدیه جنوبی، خیابان استادیوم ۱۸ متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک ۵ تحویل نمایند .

۳- به درخواست های فاقد سپرده، مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- جلسه بازگشایی پاکت های مزایده روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ رأس ساعت ۱۰ با حضوراعضای کمیسیون معاملات سازمان تشکیل و نتیجه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .

۵- سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار می باشد.

۶- هزینه چاپ آگهی، کارشناسی قیمت و کلیه کسورات  قانونی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده اول مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ سازمان به ایشان نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه بر اساس شرایط پرداخت اعلام شده در ذیل اقدام نماید. عدم اقدام برنده اول، جهت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد .

۸- چنانچه برنده اول مزایده انصراف نماید تضمین شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

۹- تضمین شرکت در مزایده افرادی که در مزایده برنده نگردیده اند به استثنای نفر اول تا سوم حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد خواهد شد.

۱۰- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل، صورت خواهد پذیرفت و خریدار قبل از تسویه کامل حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد و سازمان مسئولیتی در این خصوص عهده دار نمی باشد .

۱۱- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده مزایده می بایست ظرف مهلت مقرر نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ تعیین شده بشرح ذیل اقدام نماید:

* شرایط پرداخت :

الف : پرداخت۶۰ درصد بصورت نقدی با احتساب سپرده واریزی هنگام عقد قرارداد و تحویل واحد در مدت حداکثر یک هفته بعد از اعلام رای کمیسیون معاملات.

ب : پرداخت ۴۰ درصد مبلغ باقیمانده طی دو فقره چک :

  • چک اول با سررسید ۹۹/۱۲/۲۰  .
  • چک دوم با سررسید ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ همزمان با انتقال سند مالکیت.

۱۲- متقاضیان محترم می توانند از طریق سایت اینترنتی  www.hamyarihamedan.ir  و یا با مراجعه حضوری به آدرس سازمان، نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۸۱۳۸۲۲۰۸۷۳و ۰۸۱۳۸۲۲۹۶۹۱ تماس حاصل فرمایند.

                                                              سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان

 

شرکت در مزایده   دانلود اسناد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *