مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز۹۸/۲۵ متر مربع در استان گیلان، چابکسر، سرولات
منقضی شده  استعلام

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳  تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

شرایط :

 

« آگهی مزایده »

    سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با استناد به مجوز شماره … مورخ۹۹/۵/۸ هیات مدیره سازمان در نظر دارد ، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی، واقع در استان گیلان، چابکسر، ضلع شمالی میدان سرولات، ساختمان ارکیده به پلاک ثبتی شماره ۲۶۹۷/۳۱۱/۱۸۴۸ و متراژ ۹۸/۲۵ متر مربع اقدام نماید .

طبقه

شماره واحد

متراژ تقریبی (مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع (ریال)

قیمت پایه کارشناسی کل (ریال)

تضمین شرکت

در مزایده (ریال)

سوم

۱۹

۹۸/۲۵

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۸/۸۴۲/۵۰۰/۰۰۰

۴۴۲/۱۲۵/۰۰۰

*اسناد مزایده شامل فرم شرایط مزایده، پیش نویس قرارداد و فرم پیشنهاد قیمت می باشد که می بایست با رعایت و آگاهی از شرایط ذیل تکمیل گردد :

۱- مبلغ تضمین شرکت در مزایده (طبق جدول ) به صورت اسناد خزانه/ ضمانت نامه بانکی با اعتبار۳ ماه / یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۲۶۹۵۶۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ابن سینا می باشد.

۲- متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)، فرم آگهی مزایده و پیش نویس قرارداد، تصویر مدارک شناسایی شامل : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت برای آقایان، (پاکت ب) و فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج) را تکمیل و در پاکات مهر و امضاء شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۵ به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار سعیدیه جنوبی، خیابان استادیوم ۱۸ متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک ۵ تحویل نمایند .

۳- به درخواست های فاقد سپرده، مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- جلسه بازگشایی پاکت های مزایده روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۶ رأس ساعت ۱۰ با حضوراعضای کمیسیون معاملات سازمان تشکیل و نتیجه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .

 ۵- سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار می باشد.

۶- هزینه چاپ آگهی، کارشناسی قیمت و کلیه کسورات  قانونی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده اول مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ سازمان به ایشان نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه بر اساس شرایط پرداخت اعلام شده در ذیل اقدام نماید وعدم اقدام وی جهت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد .

۸- چنانچه برنده اول مزایده انصراف نماید تضمین شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

۹- تضمین شرکت در مزایده افرادی که در مزایده برنده نگردیده اند به استثنای نفر اول تا سوم حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد خواهد شد.

۱۰- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل، صورت خواهد پذیرفت و خریدار قبل از تسویه کامل حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد و سازمان مسئولیتی در این خصوص عهده دار نمی باشد .

۱۱- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده مزایده می بایست ظرف مهلت مقرر نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ تعیین شده بشرح ذیل اقدام نماید:

*شرایط پرداخت واحد مورد نظر در ساختمان ارکیده

الف : پرداخت ۸۵ درصد بصورت نقدی با احتساب سپرده واریزی هنگام عقد قرارداد و تحویل واحد .

ب : پرداخت ۱۵ درصد طی یک فقره چک همزمان با انتقال سند .

۱۲- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۸۱۳۸۲۲۰۸۷۳ و ۰۸۱۳۸۲۲۹۶۹۱ تماس حاصل فرمایند.

۱۳- متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به آدرس سازمان و یا مراجعه به سایت   www.hamyarihamedan.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

                                                                  سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان

 

شرکت در مزایده     دانلود اسناد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *