مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی

مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز۹۸/۲۵ متر مربع در استان گیلان، چابکسر، سرولات
منقضی شده  استعلام

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳  تاریخ پایان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

شرایط :

 

« آگهی مزایده »

    سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با استناد به مجوز شماره … مورخ۹۹/۵/۸ هیات مدیره سازمان در نظر دارد ، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی، واقع در استان گیلان، چابکسر، ضلع شمالی میدان سرولات، ساختمان ارکیده به پلاک ثبتی شماره ۲۶۹۷/۳۱۱/۱۸۴۸ و متراژ ۹۸/۲۵ متر مربع اقدام نماید .

طبقه

شماره واحد

متراژ تقریبی (مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع (ریال)

قیمت پایه کارشناسی کل (ریال)

تضمین شرکت

در مزایده (ریال)

سوم

۱۹

۹۸/۲۵

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۸/۸۴۲/۵۰۰/۰۰۰

۴۴۲/۱۲۵/۰۰۰

*اسناد مزایده شامل فرم شرایط مزایده، پیش نویس قرارداد و فرم پیشنهاد قیمت می باشد که می بایست با رعایت و آگاهی از شرایط ذیل تکمیل گردد :

۱- مبلغ تضمین شرکت در مزایده (طبق جدول ) به صورت اسناد خزانه/ ضمانت نامه بانکی با اعتبار۳ ماه / یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۲۶۹۵۶۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ابن سینا می باشد.

۲- متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)، فرم آگهی مزایده و پیش نویس قرارداد، تصویر مدارک شناسایی شامل : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت برای آقایان، (پاکت ب) و فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج) را تکمیل و در پاکات مهر و امضاء شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۵ به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار سعیدیه جنوبی، خیابان استادیوم ۱۸ متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک ۵ تحویل نمایند .

۳- به درخواست های فاقد سپرده، مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- جلسه بازگشایی پاکت های مزایده روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۶ رأس ساعت ۱۰ با حضوراعضای کمیسیون معاملات سازمان تشکیل و نتیجه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .

 ۵- سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار می باشد.

۶- هزینه چاپ آگهی، کارشناسی قیمت و کلیه کسورات  قانونی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده اول مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ سازمان به ایشان نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه بر اساس شرایط پرداخت اعلام شده در ذیل اقدام نماید وعدم اقدام وی جهت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد .

۸- چنانچه برنده اول مزایده انصراف نماید تضمین شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

۹- تضمین شرکت در مزایده افرادی که در مزایده برنده نگردیده اند به استثنای نفر اول تا سوم حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد خواهد شد.

۱۰- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل، صورت خواهد پذیرفت و خریدار قبل از تسویه کامل حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد و سازمان مسئولیتی در این خصوص عهده دار نمی باشد .

۱۱- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده مزایده می بایست ظرف مهلت مقرر نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ تعیین شده بشرح ذیل اقدام نماید:

*شرایط پرداخت واحد مورد نظر در ساختمان ارکیده

الف : پرداخت ۸۵ درصد بصورت نقدی با احتساب سپرده واریزی هنگام عقد قرارداد و تحویل واحد .

ب : پرداخت ۱۵ درصد طی یک فقره چک همزمان با انتقال سند .

۱۲- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۸۱۳۸۲۲۰۸۷۳ و ۰۸۱۳۸۲۲۹۶۹۱ تماس حاصل فرمایند.

۱۳- متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به آدرس سازمان و یا مراجعه به سایت   www.hamyarihamedan.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

                                                                  سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان

 

شرکت در مزایده     دانلود اسناد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.