بهره برداری از جایگاه CNG پایانه بزرگ شهرداری همدان

بهره برداری از جایگاه CNG پایانه بزرگ شهرداری همدان

بهره برداری از جایگاه CNG پایانه بزرگ شهرداری همدان

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد به استناد مصوبات اخذ شده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه C.N.G پایانه بزرگ (بلوار ملت) را به مدت دو سال شمسی از طریق مزایده به افراد حقوقی واجد شرایط بند ٢ ذیل، به صورت استیجاری واگذار نماید.
منقضی شده    استعلام

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷  تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

شرایط :

خلاصه شرایط مزایده : ١- تعهد کتبی مبنی بر عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان شورا و مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ٢- داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه امور C.N.G و مجوز فعالیت مورد تایید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران ٣- متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری ٣-٩٧٨٧٣۶-١٢-٧۴٠۵ بانک مهرایران شعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان واریز نمایند. ۴- کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ٩٧/١١/٢۵ لغایت ٩٧/١٢/٠۵ از ساعت٨ الی ١۴ به امور قراردادهای سازمان به نشانی: بلوار ولایت – روبروی کلانتری ١۵ رسالت – طبقه سوم –کدپستی: ۶۵١۵٩۴٣۶۵٣ مراجعه و یا اسناد را از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir قسمت مناقصه و مزایده دریافت نموده و از تاریخ ٩٧/١١/٢۵ لغایت ٩٧/١٢/٠۶ ساعت١٣ مورخ پاکات خود را به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند.لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست بر اساس تاریخ مقرر می باشد. ۵- برنده مزایده موظف است سپرده ای معادل۶ ماه مبلغ پیشنهادی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصیل در قرارداد تشریح میگردد. ۶- در خصوص نحوه تعیین مبلغ اجاره بهای سال دوم، مقرر گردید در صورتیکه نرخ حاصل از کارمزد و فروش فرآورده های نفتی(C.N.G) افزایش یابد اجاره بهای سال آتی نیز به نسبت درآمد حاصل از افزایش قیمت CNG برای مستاجر و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب سازمان افزایش یافته، در غیر اینصورت اجاره بهای سال دوم به میزان ١٠% نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. ٧- حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده و ابلاغ ٧ روز پس از روز بازگشایی میباشد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است. ٨- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. ٩- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه و غیره بعهده برنده مزایده میباشد. ١٠- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ١٢ روز چهارشنبه مورخ ٩٧/١٢/٠٨ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی واقع در آرامگاه بوعلی- شهرداری مرکزی همدان می باشد. ١١- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ٠٨١٣٨٢١۴۵۴٢ تماس حاصل نمایید. ١٢- تاریخ بازگشایی پاکات:٩٧/١٢/٠٨

شرکت در مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *