آگهی مزایده فروش یک واحد مسکونی

« آگهی مزایده فروش »

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با استناد به مجوز شماره ۱۴ مورخ۹۹/۲/۲ هیأت مدیره سازمان در نظر دارد ، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی، واقع در همدان کوی پردیس، مقابل پارک پرواز، خیابان آسمان، کوچه آسمان ۲، بلوک ۷ به پلاک ثبتی ۱۰/۶۰۲۱۰اقدام نماید .

طبقه

شماره واحد

متراژ (مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع (ریال)

قیمت پایه کارشناسی کل (ریال)

تضمین شرکت

در مزایده (ریال)

چهارم

۷

۹۳/۵۲

۱۲۸/۳۱۴/۷۹۹

۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

*اسناد مزایده شامل فرم شرایط مزایده، پیش نویس قرارداد و فرم پیشنهاد قیمت می باشد که می بایست با رعایت و آگاهی از شرایط ذیل تکمیل گردد :

۱- مبلغ تضمین شرکت در مزایده (طبق جدول ) به صورت اسناد خزانه/ ضمانت نامه بانکی با اعتبار۳ ماه / یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۲۶۹۵۶۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ابن سینا می باشد.

۲- متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)، فرم شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد، تصویر مدارک شناسایی شامل : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت برای آقایان، (پاکت ب) و فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج) را تکمیل و در پاکات مهر و امضاء شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۵ به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار سعیدیه جنوبی، خیابان استادیوم ۱۸ متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک ۵ تحویل نمایند .

۳- به درخواست های فاقد سپرده، مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- جلسه بازگشایی پاکت های مزایده روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۱۶ راس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضای کمیسیون معاملات سازمان تشکیل و نتیجه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .

۵- سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار می باشد.

۶- هزینه چاپ آگهی، کارشناسی قیمت و کلیه کسورات  قانونی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده اول مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ سازمان به ایشان نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه بر اساس شرایط پرداخت اعلام شده در ذیل اقدام نماید وعدم اقدام وی جهت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد .

۸- چنانچه برنده اول مزایده انصراف نماید تضمین شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

۹- تضمین شرکت در مزایده افرادی که در مزایده برنده نگردیده اند به استثنای نفر اول تا سوم حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد خواهد شد.

۱۰- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل، صورت خواهد پذیرفت و خریدار قبل از تسویه کامل حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد و سازمان مسئولیتی در این خصوص عهده دار نمی باشد .

۱۱- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قراردادبا برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده اول ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اعلام نتیجه مزایده همزمان با عقد قرارداد فروش، ملزم به واریز مبلغ تعیین شده بشرح ذیل می باشد:

شرایط پرداخت واحد مورد نظر در بلوک ۷

الف : پرداخت ۸۵ درصد بصورت نقدی با احتساب سپرده واریزی هنگام عقد قرارداد و تحویل واحد .

ب : پرداخت ۱۵ درصد طی یک فقره چک همزمان با انتقال سند .

۱۲- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۸۱۳۸۲۲۰۸۷۳ و ۰۸۱۳۸۲۲۰۸۷۵ و ۰۸۱۳۸۲۲۹۶۹۱ تماس حاصل فرمایند.

* مشخصات واحد:

واحد شماره ۷ در طبقه چهارم، به مساحت ۹۳/۵۲ متر مربع، دارای درب ضد سرقت، پنجره های upvc دو جداره، کف سرامیک و همچنین  پارکینگ  بدون  مزاحم و انباری  می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *