مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان منصوب گردید

طی حکمی از سوی استاندار محترم همدان ، جناب آقای دکترعلی کورش عبادی بعنوان مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان منصوب گردیدند. در جلسه ای که در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری همدان، مدیرکل

ادامه مطلب »

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱

آگهی مزایده عمومی  شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱   سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در شهرک مدنی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از

ادامه مطلب »

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن مهندس جهانگرد ضمن حضور در شهرستان رزن با مهندس محمدی شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در این دیدار با اشاره به

ادامه مطلب »

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان در دیدار صمیمی مهندس جهانگرد با آقای امیری مدیر امور شعب بانک مسکن استان، ضمن ارائه مختصر از فعالیت ها و ظرفیت های سازمان، در مورد همکاری فی مابین

ادامه مطلب »

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر دیدار با شهردار محترم لالجین آقای مهندس موسوی و بازدید از ظرفیت های عمرانی و تجاری شهر جهانی لالجین برای توسعه همکاری های شهرداری و سازمان همیاری شهرداریها

ادامه مطلب »

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱

آگهی مزایده عمومی  شماره ۲۰۰۰۰۹۴۹۶۱۰۰۰۰۰۲ با شماره مزایده مرجع ۱   سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در شهرک مدنی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از

ادامه مطلب »

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه های در دست احداث شهرداری رزن مهندس جهانگرد ضمن حضور در شهرستان رزن با مهندس محمدی شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در این دیدار با اشاره به

ادامه مطلب »

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان

دیدار مدیرعامل سازمان با مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان در دیدار صمیمی مهندس جهانگرد با آقای امیری مدیر امور شعب بانک مسکن استان، ضمن ارائه مختصر از فعالیت ها و ظرفیت های سازمان، در مورد همکاری فی مابین

ادامه مطلب »

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر

حضور در شهر جهانی لالجین و بازدید از ظرفیت های این شهر دیدار با شهردار محترم لالجین آقای مهندس موسوی و بازدید از ظرفیت های عمرانی و تجاری شهر جهانی لالجین برای توسعه همکاری های شهرداری و سازمان همیاری شهرداریها

ادامه مطلب »

جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی مطالعات هدایت آبهای سطحی ۲۲ شهر استان

جلسه تخصصی بررسی و هماهنگی مطالعات هدایت آبهای سطحی ۲۲ شهر استان برگزار گردید. این جلسه با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری، مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و کارشناسان استانداری و سازمان برنامه بودجه برگزارگردید.

ادامه مطلب »

عضویت در خبر نامه

گالری تصاویر