سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات ترافيکي با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از شرکتهاي حقوقي دعوت به عمل مي آيد اسناد و مدارک مناقصه را تا مهلت تعيين شده ، تکميل و به آدرس همدان، ميدان رسالت ، بلوار ولايت، روبروري کلانتري ١۵ ، ساختمان معاونت ترافيک، طبقه دوم تسليم و رسيد دريافت نمايند.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/02/17  تاریخ پایان: 1398/02/31

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به خرید رنگ سه جزئی ترافیکی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از شرکتهای حقوقی و یا تولید کنندگان رنگ دارای علامت تجاری و یا دارای گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل می آید اسناد و مدارک مناقصه را تا مهلت تعیین شده ، تکمیل و به آدرس همدان، میدان رسالت ، بلوار ولایت، روبروری کلانتری ١۵ ، ساختمان معاونت ترافیک، طبقه دوم تسلیم و رسید دریافت نمایند.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/01/03  تاریخ پایان: 1398/01/31