سازمان همیاری شهرداریهای همدان
آگهی مناقصه عمومی مشارکت در ساخت

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2201/ص/98 مورخ 19/10/98 هیات مدیره سازمان نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید لذا از اشخاص حقوقی دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت هفت روز تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24/11/98 به آدرس : همدان ، بلوار سعیدیه جنوبی خیابان استادیوم، 18 متری شهید محمدی، بن بست پونه، پلاک 3 ، سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان مراجعه نمایند.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/02/12  تاریخ پایان: 1398/02/31

مناقصه عمومی مشارکت در ساخت

سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2201/ص/98 مورخ 19/10/98 هیات مدیره سازمان نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/11/17  تاریخ پایان: 1398/11/24

خرید رنگ سه جزئی ترافیکی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به خرید رنگ سه جزئی ترافیکی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از شرکتهای حقوقی و یا تولید کنندگان رنگ دارای علامت تجاری و یا دارای گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل می آید اسناد و مدارک مناقصه را تا مهلت تعیین شده ، تکمیل و به آدرس همدان، میدان رسالت ، بلوار ولایت، روبروری کلانتری ١۵ ، ساختمان معاونت ترافیک، طبقه دوم تسلیم و رسید دریافت نمایند.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/01/03  تاریخ پایان: 1398/01/31

خريد تجهيزات ترافيکي

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات ترافيکي با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از شرکتهاي حقوقي دعوت به عمل مي آيد اسناد و مدارک مناقصه را تا مهلت تعيين شده ، تکميل و به آدرس همدان، ميدان رسالت ، بلوار ولايت، روبروري کلانتري ١۵ ، ساختمان معاونت ترافيک، طبقه دوم تسليم و رسيد دريافت نمايند.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/02/17  تاریخ پایان: 1398/02/31