سازمان همیاری شهرداریهای همدان
دیدار مهندس مهدی مجیدی با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بهار

نشست مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بهار، پیرامون سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی

جزئیات بیشتر ...
فعالیت مجدد واحد تولیدی شن و ماسه فامنین

فعالیت مجدد واحد تولیدی شن و ماسه فامنین به همت سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان

جزئیات بیشتر ...
تقدیر مهندس مجیدی از زحمات مدیر عامل سازمان آتش نشانی مهندس بیاناتی

به مناسبت هفتم مهر مهندس مجیدی از سازمان آتش نشانی همدان بازدید نموده اند

جزئیات بیشتر ...
دیدار مهندس مجیدی با فرماندهی انتظامی استان سردار کامرانی صالح

دیدار مهندس مجیدی با فرماندهی انتظامی استان سردار کامرانی صالح تقدیر از زحمات پرسنل نیروی انتظامی

جزئیات بیشتر ...
دیدار مهندس مهدی مجیدی با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بهار

دیدار مهندس مهدی مجیدی با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بهار

1398/12/13 13:29
فعالیت مجدد واحد تولیدی شن و ماسه فامنین

فعالیت مجدد واحد تولیدی شن و ماسه فامنین

1398/12/13 13:18
تقدیر مهندس مجیدی از زحمات مدیر عامل سازمان آتش نشانی مهندس بیاناتی

تقدیر مهندس مجیدی از زحمات مدیر عامل سازمان آتش نشانی مهندس بیاناتی

1398/12/13 11:42
دیدار مهندس مجیدی با فرماندهی انتظامی استان سردار کامرانی صالح

دیدار مهندس مجیدی با فرماندهی انتظامی استان سردار کامرانی صالح

1398/12/13 11:33

اخبار استان

اخبار شهرستان